Sen o svojom mieste sa stal skutočným

Mládež v Banskej Bystrici má svoje miesto

Vďaka projektu Mládež v meste Banská Bystrica podporeného z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v rámci programu Komunity mladých  sa v Banskej Bystrici spojili organizácie, aby pripravili dôležité dokumenty pre tvorbu mládežníckej politiky na území mesta.

Centrum dobrovoľníctva, Pedagogická fakulta UMB, Mesto Banská Bystrica a Rada študentov mesta Banská Bystrica počas uplynulých mesiacov pracovali na správe o mládeži v Banskej Bystrici. Sériou fokusových skupín a individuálnych rozhovorov tak zabezpečili  osobné stretnutia s mladými, pracovníkmi s mládežou, poslancami a inými dôležitými osobami, ktoré majú čo k mladým povedať. Základnými otázkami o potrebách mladých tak zistili nie len javy, ktoré mladých môžu ovplyvniť, ale z nich aj reálne riešenie ich potrieb.

Súčasťou projektu je aj nová web stránka www.mladezbb.sk, kde sa nachádza databáza overených organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi v rôznych vekových kategóriách,  ponuky  aktivít a tréningov pre mladých, ale aj starších a samotné informácie o projekte. Stránka slúži najmä návštevníkom, organizáciám a mladým, aby mohli svoje ponuky zdieľať.

Dôležitou súčasťou je aj správa o mládeži, ktorá reflektuje aktuálnu situáciu na území mesta a predkladá tak návrhy riešení na isté potreby mladých. Správa tvorí podklad pre tvorbu mládežníckej politiky v meste Banská Bystrica. Rada študentov mesta Banská Bystrica tak vďaka správe bude apelovať, ale aj pripravovať dokumenty mládežníckej politiky spoločne s vedením mesta. Výstupom pracovných stretnutí by mal byť strategický materiál pre prácu s mládežou v našom meste a konkrétne kroky na jeho realizáciu v spojení s organizáciami v Banskej Bystrici.

Banská Bystrica, 19.04.2017

 

Andrea Maková, predsedníčka Rady študentov mesta Banská Bystrica

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s